Πρόσφατα Νέα

Εμπόριο σε Δυαδικές Επιλογές, Forex/CFD κουβαλούν ένα μεγάλο επίπεδο ρίσκου στο κεφάλαιό σου λόγο της μεταβλητότητας της υποκείμενης αγοράς. Αυτά τα προϊόντα μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Για αυτό το λόγο, πρέπει να διαβεβαιώσεις ότι κατανοείς τα ρίσκα και ψάχνεις συμβουλές από έναν ανεξάρτητο και κατάλληλα πιστοποιημένο οικονομικό σύμβουλο.